Freelance Stories

Chào mừng các bạn đến với Freelance Stories, podcast series về những freelancer đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng đặc biệt là sáng tạo.

Podcast#3. Điều tự hào nhất khi trở thành freelancer là cảm giác "làm chủ"Listen now | Mời bạn lắng nghe câu chuyện của Hạnh Hoàng (Hạnh Tào Lao) về lý do bắt đầu công việc freelance, những khó khăn nghề nghiệp, những nguyên…
Podcast#2. Khách hàng chọn freelancer là bởi nhân hiệu của họ!Listen now (26 min) | Và chúng ta nên đặt ranh giới với khách hàng như thế nào!
2
Podcast#1. Con đường này không dễ nhưng vô cùng thú vị!Listen now (20 min) | Cùng trò chuyện với Nhàn Nguyễn, một freelance writer trong lĩnh vực Kiến trúc & Nội thất
5