Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Freelance to Freedom

Vì sao mình lại chọn hướng đi solopreneur?

Những quyết định hoàn toàn dựa trên lý trí và những dữ liệu từ thị trường

Trong video này, mình sẽ chia sẻ với bạn lý do Vì sao từ đầu năm 2022, mình lại chuyển hướng sang solopreneur và ngày một hạn chế nhắc tới freelancing.

Hi vọng bạn sẽ nhận được thông tin hữu ích từ nội dung hôm nay!

The full video is for paid subscribers

Trends
Xu hướng nội dung và kinh doanh độc lập
Authors
Linh Phan