#2. Khách hàng chọn freelancer là bởi nhân hiệu của họ!Listen now (26 min) | Và chúng ta nên đặt ranh giới với khách hàng như thế nào!
8
2
Bản tin số #2251
4
#1. Con đường này không dễ nhưng vô cùng thú vị!Listen now (20 min) | Cùng trò chuyện với Nhàn Nguyễn, một freelance writer trong lĩnh vực Kiến trúc & Nội thất
20
5
Bản tin số #2250
3
Bản tin số #2249
12
Bản tin số #2248
2
Bản tin số #2247
21
Bản tin số #2246
12
See all

Freelance to Freedom